Dekarbonizace motoru
na počkání

Dekarbonizace motoru pomocí vodíkové metody je proces, při kterém se využívá vodík k odstranění uhlíkových depozitů (karbonu) z komponentů spalovacího motoru. Tato metoda se často nazývá také "vodíkovým čištěním" nebo "vodíkovou dezinfekcí"

Pro více informací prosím volejte +420 605 285 485


Dekarbonizace motoruna počkání

Jak probíhá
dekarbonizace?1. Příprava vozidla:
Motor vozidla je nejprve připraven k dekarbonizaci. To může zahrnovat kontrolu hladiny oleje, teploty motoru a dalších faktorů, které mohou ovlivnit proces.

2. Připojení generátoru vodíku: Na generátor vodíku je připojen hadice, která je pak připojena k sacímu potrubí motoru. Generátor vodíku produkuje vodík z vody prostřednictvím elektrolýzy.

3. Vodíkový průtok: Vodík je injektován do sacího potrubí motoru během provozu vozidla. Přítomnost vodíku při spalování pomáhá rozkládat uhlíkové depozyty na menší částice a usnadňuje jejich odstranění.

4. Dekarbonizace: Během provozu se vodík smísí s palivem ve spalovacím prostoru. Přítomnost vodíku pomáhá odstraňovat uhlíkové depozyty ze stěn válce, ventily a dalších částí motoru.

5. Odbourání vodíku: Po dokončení procesu se generátor vypne a vodík se přestane dodávat do motoru. Vozidlo je nějakou dobu necháno běžet na běžném palivu, aby se z motoru odstranily zbytky vodíku.

Hlavní výhody vodíkové dekarbonizace jsou zlepšení výkonu motoru, úspory palivasnížení emisí.

Ceník dekarbonizace motoru

4 válec

1 990 Kč

6-ti válec

3 000 Kč

více valců

4 500 Kč

HLAVNÍ VÝHODY DEKARBONIZACE MOTORU?

Dekarbonizace motoru, známá také jako odstranění karbonových usazenin z motoru, přináší několik výhod. Tato procedura se provádí pro zlepšení výkonu motoru a prodloužení jeho životnosti. Zde jsou hlavní výhody dekarbonizace motoru:

  1. Zvýšení výkonu: Karbonové usazeniny v motoru mohou omezovat proudění paliva a vzduchu, což snižuje účinnost spalování. Odstraněním těchto usazenin se zlepší průtok a spalování paliva, což vede k lepšímu výkonu motoru.

  2. Lepší spotřeba paliva: Čistý motor spaluje palivo efektivněji, což může vést ke snížení spotřeby paliva. To je přínosné jak pro peněženku, tak pro životní prostředí.

  3. Nižší emise: Karbonové usazeniny mohou způsobovat neúplné spalování paliva, což vede ke zvýšeným emisím škodlivých látek. Dekarbonizace pomáhá snižovat emise oxidu uhelnatého, uhlovodíků a dalších znečišťujících látek.

  4. Hladší chod motoru: Usazeniny mohou způsobovat drsnější chod motoru, vibrace a hluk. Po odstranění karbonových usazenin motor běží hladčeji a tišeji.

  5. Prodlužení životnosti motoru: Usazeniny mohou časem poškodit motorové součásti, jako jsou ventily, písty a spalovací komory. Pravidelná dekarbonizace pomáhá předcházet těmto problémům a prodlužuje životnost motoru.

  6. Prevence problémů s motorem: Karbonové usazeniny mohou způsobovat různé problémy, jako jsou klepání motoru, nerovnoměrný běh nebo potíže se startováním. Dekarbonizace pomáhá předcházet těmto problémům a udržovat motor v dobrém stavu.

  7. Zlepšení akcelerace a výkonu: Čistý motor reaguje rychleji a efektivněji, což může vést k lepší akceleraci a celkovému výkonu vozidla.

Dekarbonizace motoru je důležitou součástí údržby, která může výrazně přispět k lepšímu výkonu a delší životnosti vašeho vozidla.