Dekarbonizace motoru
na počkání

Dekarbonizace motoru pomocí vodíkové metody je proces, při kterém se využívá vodík k odstranění uhlíkových depozitů (karbonu) z komponentů spalovacího motoru. Tato metoda se často nazývá také "vodíkovým čištěním" nebo "vodíkovou dezinfekcí"

Pro více informací prosím volejte +420 605 285 485


Dekarbonizace motoruna počkání

Jak probíhá
dekarbonizace?1. Příprava vozidla:
Motor vozidla je nejprve připraven k dekarbonizaci. To může zahrnovat kontrolu hladiny oleje, teploty motoru a dalších faktorů, které mohou ovlivnit proces.

2. Připojení generátoru vodíku: Na generátor vodíku je připojen hadice, která je pak připojena k sacímu potrubí motoru. Generátor vodíku produkuje vodík z vody prostřednictvím elektrolýzy.

3. Vodíkový průtok: Vodík je injektován do sacího potrubí motoru během provozu vozidla. Přítomnost vodíku při spalování pomáhá rozkládat uhlíkové depozyty na menší částice a usnadňuje jejich odstranění.

4. Dekarbonizace: Během provozu se vodík smísí s palivem ve spalovacím prostoru. Přítomnost vodíku pomáhá odstraňovat uhlíkové depozyty ze stěn válce, ventily a dalších částí motoru.

5. Odbourání vodíku: Po dokončení procesu se generátor vypne a vodík se přestane dodávat do motoru. Vozidlo je nějakou dobu necháno běžet na běžném palivu, aby se z motoru odstranily zbytky vodíku.

Hlavní výhody vodíkové dekarbonizace jsou zlepšení výkonu motoru, úspory palivasnížení emisí.

Ceník dekarbonizace motoru

4 válec

1 990 Kč

6-ti válec

3 000 Kč

více valců

4 500 Kč